Nordiske Organisasjonsstudier (NOS)

Det har dessverre ikke vært mulig å opprettholde driften av Nordiske Organisasjonsstudier (NOS) og siste nummer ble dermed gitt ut i 2019. NOS har i 20 år vært en viktig flerfaglig arena for utveksling av forskningsresultater og kunnskaper om studiet av organisasjoner innenfor en nordisk ramme. NOS tar ikke lenger mot manus til vurdering. Vi håper forfattere finner andre aktuelle publikasjonskanaler for sine manus.

Nr 1/2019

Les tidsskriftet i fullversjon her.

Nr 1/2018

Les tidsskriftet i fullversjon her.

Nr 2/2017

Les tidsskriftet i fullversjon her.

Nr 1/2017

Les tidsskriftet i fullversjon her.

Nr 2/2016

Les tidsskriftet i fullversjon her.

Nr 1/2016

Les tidsskriftet i fullversjon her.

Nr 4/2015

Les tidsskriftet i fullversjon her.

Nr 3/2015

Les tidsskriftet i fullversjon her.

Nr 2/2015

Les tidsskriftet i fullversjon her.

Nr 1/2015

Les tidsskriftet i fullversjon her.

Nr 3/2014

Les tidsskriftet i fullversjon her.

Nr 2/2014

Les tidsskriftet i fullversjon her.

Nr 1/2014

Les tidsskriftet i fullversjon her.

Nr 4/2013

Les tidsskriftet i fullversjon her.

Nr 3/2013

Les tidsskriftet i fullversjon her.

Nr 2/2013

Les tidsskriftet i fullversjon her.

Nr 1/2013

Les tidsskriftet i fullversjon her.

Nr 4/2012

Les tidsskriftet i fullversjon her.

Nr 3/2012

Les tidsskriftet i fullversjon her.

Nr 2/2012

Les tidsskriftet i fullversjon her.

Nr 1/2012

Les tidsskriftet i fullversjon her.

Nr 4/2011

Les tidsskriftet i fullversjon her.

Nr 3/2011

Les tidsskriftet i fullversjon her.

Nr 2/2011

Les tidsskriftet i fullversjon her.

Nr 1/2011

Les tidsskriftet i fullversjon her.

Nr 4/2010

Les tidsskriftet i fullversjon her.

Nr 3/2010

Les tidsskriftet i fullversjon her.

Nr 2/2010

Les tidsskriftet i fullversjon her.

Nr 1/2010

Les tidsskriftet i fullversjon her.

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern