Nordiske Organisasjonsstudier (NOS)

Nordiske Organisasjonsstudier (NOS) er en viktig flerfaglig arena for utveksling av forskningsresultater og kunnskaper om studiet av organisasjoner innenfor en nordisk ramme. 

Nordiske Organisasjonsstudier gis ut av Fagbokforlaget i samarbeid med Uni Rokkansenteret, med støtte fra Nordisk Publiceringsnævn for humanistiske og samfundsvidenskabelige tidsskrifter (NOP-HS).

NOS er (i Norge) godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1.

Abonnenter vil fra disse sidene kunne laste ned tidsskriftet i fulltekst som pdf. Abonnenter vil få tilsendt brev med PIN-kode for aktivering. Har du ikke mottatt dette? Kontakt oss på abonnement@fagbokforlaget.no.

Smakebit!
Ønsker du å se en smakebit av NOS?
Alle kan fritt laste ned hele Nordiske Organisasjonsstuder nr 3/2009 her.


Målgruppe:

Nordiske forskere og lærere som er opptatt av studiet av forskjellige former for organisasjoner. Tidsskriftet vil også være av interesse for ledere og rådgivere som er opptatt av teori og forskning.

ISSN: 1501-8237
Opplag: 500
Utgaver per år: 4
Språk: Norsk, svensk, dansk og engelsk
Hjemmeside: www.fagbokforlaget.no/NOS/


Abonnementspriser:

Institusjon kr 870,–
Privat kr 500,–
Bestilling: abonnement@fagbokforlaget.no


Redaksjon:

Ansvarlig redaktør
Jacob Aars, Universitetet i Bergen

Redaksjonssekretær
Kristin Rubecksen, Uni Research Rokkansenteret

Lokal redaksjon (Bergen)
Simon Neby, Uni Research Rokkansenteret
Lise Hellebø Rykkja, Uni Research Rokkansenteret
Marit Skivenes, Universitetet i Bergen

Nordisk redaksjon
Staffan Furusten, Score, Stockholm (Sverige)
Hanne Foss Hansen, Københavns universitet,København (Danmark)
Ragnhild Kvålshaugen, BI, Oslo (Norge)
Runolfur Smari Steinthorsson, Islands Universitet (Island)


Kontakt redaksjonen:

Uni Research Rokkansenteret
Nygårdsgaten 112
N-5008 BERGEN
Norge
Tel: +47 55 58 94 97
Fax: +47 55 58 97 11
E-post: nos.rokkan@uni.no


Annonsering:

Anne Ivarsen
Fagbokforlaget
Telefon 55 38 88 26
E-post: anne.ivarsen@fagbokforlaget.no


NOS på nett (NB! Kun for abonnenter):

Fra nummer 1 2010 kan abonnenter av Nordiske Organisasjonsstudier lese NOS på nett. Alle abonnenter skal ha fått tilsendt en PIN-kode i posten som de kan aktivere sin brukerkonto med. Skulle du ikke ha mottatt en slik PIN-kode, kontakt oss på e-postadresse pensum@fagbokforlaget.no.

Nr 1/2019

Les tidsskriftet i fullversjon her.
NB! Du må være innlogget med brukernavn og passord for å kunne åpne denne filen. Logg inn i feltene oppe til høyre på siden.

Redaksjonelt

Anne Homme Og Ingrid Helgøy – Styring og organisering for økt gjennomføring i videregående skole

ARTIKLER

Jonas Olofsson och Martin Kvist – Gymnasial yrkesutbildning i förändring – svenska erfarenheter i historisk och europeisk belysning

Linda Rönnberg – Att göra styrning och styra görande: Skolinspektionens aktiviteter för ökad genomströmning från gymnasieskolan

Ingrid Helgøy, Anne Homme, Solveig Holen Og Berit Lødding – ‘One size fits all’? Ensretting av nasjonale tiltak for å hindre frafall i videregående opplæring i Norge. Tilfellet Ny GIV Overgangsprosjektet

Nina Paarup Michelsen – Lærerrollen i krysspress? Nye yrkesgrupper i møte med skolen som organisasjon

Nr 1/2018

Les tidsskriftet i fullversjon her.
NB! Du må være innlogget med brukernavn og passord for å kunne åpne denne filen. Logg inn i feltene oppe til høyre på siden.

Nr 2/2017

Les tidsskriftet i fullversjon her.
NB! Du må være innlogget med brukernavn og passord for å kunne åpne denne filen. Logg inn i feltene oppe til høyre på siden.

Nr 1/2017

Les tidsskriftet i fullversjon her.
NB! Du må være innlogget med brukernavn og passord for å kunne åpne denne filen. Logg inn i feltene oppe til høyre på siden.

Nr 2/2016

Les tidsskriftet i fullversjon her.
NB! Du må være innlogget med brukernavn og passord for å kunne åpne denne filen. Logg inn i feltene oppe til høyre på siden.

Nr 1/2016

Les tidsskriftet i fullversjon her.
NB! Du må være innlogget med brukernavn og passord for å kunne åpne denne filen. Logg inn i feltene oppe til høyre på siden.

Nr 4/2015

Les tidsskriftet i fullversjon her.
NB! Du må være innlogget med brukernavn og passord for å kunne åpne denne filen. Logg inn i feltene oppe til høyre på siden.

Nr 3/2015

Les tidsskriftet i fullversjon her.
NB! Du må være innlogget med brukernavn og passord for å kunne åpne denne filen. Logg inn i feltene oppe til høyre på siden.

Nr 2/2015

Les tidsskriftet i fullversjon her.
NB! Du må være innlogget med brukernavn og passord for å kunne åpne denne filen. Logg inn i feltene oppe til høyre på siden.

Nr 1/2015

Les tidsskriftet i fullversjon her.
NB! Du må være innlogget med brukernavn og passord for å kunne åpne denne filen. Logg inn i feltene oppe til høyre på siden.

Nr 3/2014

Les tidsskriftet i fullversjon her.
NB! Du må være innlogget med brukernavn og passord for å kunne åpne denne filen. Logg inn i feltene oppe til høyre på siden.

Nr 2/2014

Les tidsskriftet i fullversjon her.
NB! Du må være innlogget med brukernavn og passord for å kunne åpne denne filen. Logg inn i feltene oppe til høyre på siden.

Nr 1/2014

Les tidsskriftet i fullversjon her.
NB! Du må være innlogget med brukernavn og passord for å kunne åpne denne filen. Logg inn i feltene oppe til høyre på siden.

Nr 4/2013

Les tidsskriftet i fullversjon her.
NB! Du må være innlogget med brukernavn og passord for å kunne åpne denne filen. Logg inn i feltene oppe til høyre på siden.

Nr 3/2013

Les tidsskriftet i fullversjon her.
NB! Du må være innlogget med brukernavn og passord for å kunne åpne denne filen. Logg inn i feltene oppe til høyre på siden.

Nr 2/2013

Les tidsskriftet i fullversjon her.
NB! Du må være innlogget med brukernavn og passord for å kunne åpne denne filen. Logg inn i feltene oppe til høyre på siden.

Nr 1/2013

Les tidsskriftet i fullversjon her.
NB! Du må være innlogget med brukernavn og passord for å kunne åpne denne filen. Logg inn i feltene oppe til høyre på siden.

Nr 4/2012

Les tidsskriftet i fullversjon her.
NB! Du må være innlogget med brukernavn og passord for å kunne åpne denne filen. Logg inn i feltene oppe til høyre på siden.

Nr 3/2012

Les tidsskriftet i fullversjon her.
NB! Du må være innlogget med brukernavn og passord for å kunne åpne denne filen. Logg inn i feltene oppe til høyre på siden.

Nr 2/2012

Les tidsskriftet i fullversjon her.
NB! Du må være innlogget med brukernavn og passord for å kunne åpne denne filen. Logg inn i feltene oppe til høyre på siden.

Nr 1/2012

Les tidsskriftet i fullversjon her.
NB! Du må være innlogget med brukernavn og passord for å kunne åpne denne filen. Logg inn i feltene oppe til høyre på siden.

Nr 4/2011

Les tidsskriftet i fullversjon her.
NB! Du må være innlogget med brukernavn og passord for å kunne åpne denne filen. Logg inn i feltene oppe til høyre på siden.

Nr 3/2011

Les tidsskriftet i fullversjon her.
NB! Du må være innlogget med brukernavn og passord for å kunne åpne denne filen. Logg inn i feltene oppe til høyre på siden.

Nr 2/2011

Les tidsskriftet i fullversjon her.
NB! Du må være innlogget med brukernavn og passord for å kunne åpne denne filen. Logg inn i feltene oppe til høyre på siden.

Nr 1/2011

Les tidsskriftet i fullversjon her.
NB! Du må være innlogget med brukernavn og passord for å kunne åpne denne filen. Logg inn i feltene oppe til høyre på siden.

Nr 4/2010

Les tidsskriftet i fullversjon her.
NB! Du må være innlogget med brukernavn og passord for å kunne åpne denne filen. Logg inn i feltene oppe til høyre på siden.

Nr 3/2010

Les tidsskriftet i fullversjon her.
NB! Du må være innlogget med brukernavn og passord for å kunne åpne denne filen. Logg inn i feltene oppe til høyre på siden.

Nr 2/2010

Les tidsskriftet i fullversjon her.
NB! Du må være innlogget med brukernavn og passord for å kunne åpne denne filen. Logg inn i feltene oppe til høyre på siden.

Nr 1/2010

Les tidsskriftet i fullversjon her.
NB! Du må være innlogget med brukernavn og passord for å kunne åpne denne filen. Logg inn i feltene oppe til høyre på siden.

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern